Dotyczy:

  • Poczta email

Aktualizacja serwerow poczty - klaster waw1

Data ostatniej aktualizacji: 12/01/2020 05:21

Wykonamy aktualizacje oprogamowania dla serwerow poczty. Prace beda wykonywane kolejno na poszczegolnych hostach w klastrze.

W trakcie aktualizacji niedostepne beda uslugi imap, pop3, smtp przez okolo 15 minut.
Wiadomosci zostana doreczone po zakonczeniu aktualizacji.

Planowane rozpoczecie
12/01/2020 04:30
Planowane zakonczenie
12/01/2020 05:15
Status
Zakonczone

Aktualizacje

Prace zostaly zakonczone

12/01/2020 05:21

Rozpoczynamy prace

12/01/2020 04:32