Dotyczy:

  • Hosting WordPress

Rozbudowa serwera - web9.jdm.pl

Data ostatniej aktualizacji: 05/08/2021 01:40

W celu rozbudowy sprzetowej serwera web9.jdm.pl konieczne bedzie wykonanie przerwy technicznej. Niedostepnosc serwera wyniesie maksymalnie 60 minut.

Planowane rozpoczecie
05/08/2021 00:55
Planowane zakonczenie
05/08/2021 02:00
Status
Zakonczone

Aktualizacje

Prace techniczne zostaly zakonczone. Niedostepnosc wyniosla 40 minut.

05/08/2021 01:40

Rozpoczynamy prace.

05/08/2021 00:55