Dotyczy:

  • Hosting WordPress

Rozbudowa serwera - web10.jdm.pl

Data ostatniej aktualizacji: 06/10/2021 02:21

W celu rozbudowy sprzetowej serwera web10.jdm.pl konieczne bedzie wykonanie przerwy technicznej. Niedostepnosc serwera wyniesie maksymalnie 60 minut.

Planowane rozpoczecie
06/10/2021 01:25
Planowane zakonczenie
06/10/2021 02:25
Status
Zakonczone

Aktualizacje

Prace zostaly zakonczone. Serwer byl niedostepny przez 50 minut.

06/10/2021 02:21

Rozpoczynamy prace.

06/10/2021 01:25