Dotyczy:

  • Hosting WordPress

Rozbudowa serwera - web8.jdm.pl

Data ostatniej aktualizacji: 26/11/2020 02:00

W celu wykonania rozbudowy sprzetowej serwera web8.jdm.pl konieczne bedzie wykonanie przerwy technicznej. Niedostepnosc serwera wyniesie maksymalnie 60 minut.

Planowane rozpoczecie
26/11/2020 01:25
Planowane zakonczenie
26/11/2020 02:25
Status
Zakonczone

Aktualizacje

Prace zostaly zakonczone. Niedostepnosc serwera wyniosla 30 minut.

26/11/2020 02:00

Rozpoczynamy prace

26/11/2020 01:26