Dotyczy:

  • Hosting WordPress

Rzobudowa serwera - web9.jdm.pl

Data ostatniej aktualizacji: 26/10/2020 02:10

W celu wykonania rozbudowy sprzetowej serwera web9.jdm.pl konieczne bedzie wykonanie przerwy technicznej. Niedostepnosc serwera wyniesie maksymalnie 60 minut.

Planowane rozpoczecie
26/10/2020 01:50
Planowane zakonczenie
26/10/2020 03:00
Status
Zakonczone

Aktualizacje

Prace zostaly zakonczone. Serwer byl niedostepny przez 9 minut.

26/10/2020 02:10

Rozpoczynamy prace

26/10/2020 01:54