Dotyczy:

  • Hosting WordPress

Rozbudowa serwera - web9.jdm.pl

Data ostatniej aktualizacji: 19/07/2020 02:18

W celu zakonczenia rozbudowy sprzetowej serwera web9.jdm.pl konieczne bedzie wykonanie przerwy technicznej. Niedostepnosc serwera wyniesie maksymalnie 60 minut.

Planowane rozpoczecie
19/07/2020 01:50
Planowane zakonczenie
19/07/2020 03:00
Status
Zakonczone

Aktualizacje

Prace zostaly zakonczone. Niedostepnosc wyniosla 12 minut.

19/07/2020 02:18

Rozpoczynamy prace.

19/07/2020 01:57