Dotyczy:

  • Hosting WordPress

Diagnostyka sprzetowa - web8.jdm.pl

Data ostatniej aktualizacji: 19/07/2020 03:37

W cely wykonania dodatkowej diagnostyki sprzetowej na serwerze web8.jdm.pl konieczne bedzie wykonanie przerwy technicznej. Niedostepnosc serwera wyniesie maksymalnie 60 minut.

Planowane rozpoczecie
19/07/2020 02:50
Planowane zakonczenie
19/07/2020 04:00
Status
Zakonczone

Aktualizacje

Diagnostyka zostala zakonczona. Niedostepnosc wyniosla 34 minuty.

19/07/2020 03:37

Rozpoczynamy diagnostyke.

19/07/2020 02:56